Ευχαριστούμε την εταιρεία ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ “NATUR GALATHRIS”
Η ΝΑΤΟΥΡ ΓΑΛΑΘΡΗΣ ΑΒΕΕ στηρίζει το όραμα, τις αξίες και τη φιλοσοφία του ΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ και γίνεται ένας από τους βασικούς αρωγούς των Ακαδημιών μας.